Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                           

Pestrý podzim v mateřské škole. Podzim v Mateřské škole „U kohoutka Sedmipírka“ byl pestrý a bohatý na akce . Předškoláci se zúčastnili předplavecké průpravy v bazénu Delfín, děti z Kačenek a Kuřátek navštívily divadlo v Táboře, ve školce proběhla tři divadelní představení, u předškoláků a středňáků probíhala ekologická a polytechnická výchova, slavili jsme Žlutý den / den plný her /,proběhla logopedická depistáž.

Kromě toho  mateřská škola připravila i několik akcí pro rodiče a děti , o kterých je dobré se zmínit a pochválit paní učitelky za iniciativu a organizaci. 

V říjnu probíhaly ve všech třech školkách tvořivé dílny rodičů a dětí. Výrobky z přírodnin pak mohla veřejnost shlédnout na podzimní výstavě, kterou MŠ instalovala ve spolupráci se žákyněmi  1.ročníku obor aranžér ze SOU stavebního Jana Nohy v Benešově  v prostorách MŠ Dukelská. 

Na výstavu navázal poslední říjnový den lampionový průvod, který zaznamenal ještě větší účast rodičů a dětí než ten loňský.  

24.listopadu jsme přivítali koncertem Kateřiny Ševidové advent. U školky  Na paloučku se rozzářil vánoční stromeček a prskavky v rukou dětí. Společně jsme si s Kateřinou zazpívali koledy a zatančili v rytmu známých písniček z pohádek a dětských filmů.

Na  prosinec připravuje mateřská škola mikulášskou nadílku pro děti, vánoční besídky pro rodiče a vánoční výstavu, na kterou je veřejnost opět srdečně zvána.

                                                                                                                 Napsala Taťána Mastná, ředitelka MŠ