Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Pozor! Termín zápisu 5.,6.5.2020 pro naši MŠ neplatí! Vážení rodiče a ostatní zákonní zástupci dětí. Zde jsou informace k zápisu do MŠ pro příští školní rok. Zápis do mateřské školy „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov proběhne ve dnech 2.5.2020 – 16.5.2020, a to do MŠ...

Informace k zápisu

Zápis dětí pro školní rok 2020/21 v MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v...

Doložení řádného očkování dítěte

Doložení řádného očkování dítěte Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro...