Ve třídě Kačenek vládne veselá nálada k níž přispěla Artefiletika – výtvarné a tvořivé činnosti dětí. Tentokrát s jarní tematikou „Zahrádka plná překvapení“. Kačenky se tak těší na jaro, že si vytvořily samy skalku plnou květinek, nad kterou svítí sluníčka.

V. Podroužková, M. Vosičková; učitelky z Kačenek