Tento týden mezi nás zavítal příslušník PČR nadpraporčík Jaroslav Bican. Velmi poutavým vyprávěním a praktickými ukázkami seznámil děti s prací policisty, s jejich vybavením, ochrannými pomůckami, uniformami a výstrojí. Názorně ukázal dětem, jak policista při své práci zasahuje, jak se používá štít, děti viděly i služební zbraň, dozvěděly se například i to, kolik má policista čepic. Vše si mohly také vyzkoušet a osahat. Na závěr besedy si mohly děti prohlédnout zásahové policejní auto, poslechly si druhy výstražných signálů, počítaly majáky atd. Předškolní děti navíc jako bonus nahlédly do práce vyšetřovatelů a objevily tajemství oboru daktyloskopie, mohly si udělat svůj otisk prstu a pořádně ho prozkoumat. Dětem se beseda velmi líbila a věřím, že po návštěvě sympatických policistů  nejeden chlapeček ví, jak odpoví na otázku „co budeš dělat, až budeš velký?“.

J. Marešová, K. Adámková; učitelky