Dne 30.4. proběhl v MŠ na Paloučku čarodějnický den. Celé dopoledne jsme soutěžili, tancovali a dokonce i na šk. zahradě jsem si pěkně zařádili. Nakonec jsme byli odměněny sladkostma a čarodějnickým diplomem.

Martina Semrádová