V úterý 4.12.2018 nás v MŠ navštívil MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT. Každá třída si připravila pro tuto návštěvu z pekel svůj program v podobě písniček, básniček a čertovských tanečků. Za odměnu a velikou statečnost dostalo každé dítě balíček plný vitamínů a dobrot.