Další setkání rodičů s odborníkem.
V rámci aktivit Šablony pro mateřské školy ve školce v Dukelské ulici proběhlo ve čtvrtek 9.11.2017 další setkání rodičů s odborníkem. Tentokrát do naší školky přišla paní magistra Michaela Voldřichová, klinický logoped. Setkání se uskutečnilo v návaznosti na logopedickou depistáž u dětí, které proběhlo v říjnu. Maminky a babičky si vyslechly zajímavé informace o vývoji dětské řeči, důležité souvislosti kvality řeči s rozvojem hrubé a jemné motoriky a mnoho dalšího. Na setkání bylo i veselo, např. když se přítomní snažili „rozhýbat“ mluvidla .
Těší nás, že oproti minulému školnímu roku, má letos o námi připravované  „vzdělávací akce“ zájem mnohem větší počet rodičů. Další setkávání připravujeme na leden a únor. Budou tematicky zaměřena na školní zralost.
Taťána Mastná, ředitelka MŠ