Dne 28.4.022 od 8.00 hod. – 10.00 hod. vás zveme na  
„ Den otevřených dveří v MŠ U kohoutka Sedmipírka „, který se bude konat ve všech budovách mateřské školy. Rodiče a děti budou moci nahlédnout vždy do jedné třídy a popřípadě si vyžádat informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23.
Těšíme se na vás.                                                             Taťána Mastná, ředitelka MŠ