Dne 22. 4. 2022 jsme společně v naší MŠ oslavili Den Země tím, že jsme si každý oblékli dle svých možností něco zeleného. Zemi jsme si vyrobili a na zahradě MŠ nás čekala stezka plná poučných informací a zapeklitých úkolů. Vše jsme společně zvládli a na závěr jsme dokonce objevili poklad. Všichni teď již víme, že o planetu Zemi se musíme starat a chránit ji.