Dětský den třídy Myšek u hasičů.

Na Den dětí jsme s dětmi naší třídy navštívily Hasičský záchranný sbor ČR v Benešově. Ochotní hasiči předvedli svou techniku i svou přípravu k zásahu. Dovolily dětem různé věci osahat, děti si prohlédly hasičská auta, zatroubily si, pustily světla, vyzkoušely si hasičskou přilbu, obdivovaly vyprošťovací pomůcky a nejvíce nadšeny byly z možnosti zastříkat si hadicí. Celý program se dětem velice líbil a ještě dlouho o něm vyprávěly.

Holcnerová Táňa