Dopoledne v konopišťském parku.

Ve čtvrtek dne 21.06. prožila třída „Štěňátek“ z mateřské školy „U kohoutka Sedmipírka“ krásný den se zaměstnanci Lesů ČR, kteří pro ni připravili v areálu parku Konopiště zajímavý naučný výukový program pod názvem „Poznáváme naše stromy“. Společné setkání zahájili krátkou rozcvičkou, při které si s dětmi zahráli na růst stromků. Poté si děvčata a chlapce rozdělili do čtyř menších skupin a každá skupinka dostala na starosti najít, seznámit se a pak také vytvořit si „svůj vlastní strom“. Děti se do připravených úkolů pustily s nadšením. V závěru akce je čekalo hledání pokladu. Ze sladkého nálezu měly nevýslovnou radost. Na památku si pak domů každý odnášel vlastnoručně nakreslenou, předem připravenou, dřevěnou magnetku. Společně strávené dopoledne uteklo jako voda, a tak jsme se museli rozloučit. Děkujeme za „prima den“. Soňa Tůmová a Daniela Laštovková.