Tento týden se třída Kačenek zabývala dopravní výchovou. V rámci této výuky si děti vyzkoušely přechod přes světelnou křižovatku, kterou zvládly bez problémů. Do dopravy také neodmyslitelně patří dopravní prostředky, a proto se byly podívat na vlakovém nádraží, které si celé prohlédly, včetně vlaků.