Informace k lokomoci.

Nový termín na vyšetření dětí terapeutem je předběžně stanoven na 2. nebo 3.12.2020.