Dětem a pí. učitelkám se v úterý 7.5. naskytla příležitost navštívit čerčanské kino s pásmem kreslených pohádek. Největší nadšení však bylo z cesty vlakem, proto jsme se domluvili, že tuto akci v příštím školním roce určitě zopakujeme.

Andrea Hanibalová