Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546, 25601 Benešov

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/20 a dále

1. děti, které dosáhnou k 31.8.2019 věku 5ti let a děti s odkladem školní docházky, pro které platí povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

2. děti,které dosáhnou k 31.8.2019 věku 4 let a jejich místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

3. děti, které dosáhnou k 31.8.2019 věku 3 let a jejich místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

4. sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a místo jejich trvalého pobytu není ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov , kteří dosáhnou věku 3 let k 31.8.2019 podle věku od nejstarších po nejmladší

5. děti mladší tří let, jejichž místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov a zákonní zástupci dítěte doloží potvrzení o zaměstnání

6. děti, jejichž místo trvalého pobytu není ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, starší 3let, předností 5ti letých a dětí s odkladem školní docházky

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

Vydala dne: 8. 4. 2019                                                                      Taťána Mastná, ředitelka MŠ