Ve čtvrtek 22.06.2023 se na zahradě MŠ Longenova konala poslední společná akce v tomto školním roce.
Všichni jsme se loučili s našimi předškoláky. A aby bylo loučení veselejší, pozvali jsme si k tomu
„Kouzelníka Jakuba Bílka“. Ten nejrůznějšími kouzly nešetřil, a dokonce si k některým z nich přizval
i naše malé pomocníky. Děti byly nadšené a ani se nebály pohladit si živé rekvizity, jako byla například
bílá holubice, had nebo králík. Pak již následovalo pasování našich předškoláků na školáky, a to samotným
panem rytířem. Mladší děti si pro předškoláky připravily překvapení v podobě krátkých říkadel s písničkou
na rozloučenou. A protože se počasí, které nás napínalo až do poslední chvíle, nakonec umoudřilo,
došlo i na slíbené opékaní buřtíků. Přiblížil se večer, a tak jsme se museli pomalu rozloučit.
Našim milým rodičům děkujeme za osvěžující dobrůtky, které nám k této akci přichystali,
přejeme všem příjemné a klidné léto s mnoha novými zážitky
a na podzim po prázdninách našim budoucím školákům úspěšný vstup do školy.

Soňa Tůmová