6. 1. 2022 přišli do třídy Medvíďátek králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve třídě Slůňátek si všechny děti s paní učitelkou vyrobily tříkrálovou korunu, kterou si odpoledne odnesly domů. Tři králové nám vinšovali štěstí, zdraví, dlouhá léta, to vše přejeme v novém roce i Vám.

MŠ Longenova