V úterý 13. února děti ze třídy Berušky navštívily ZŠ Na Karlově, kde si vyzkoušely, jaké je to být „školákem“. Všechny úkoly, zadané paní učitelkou z první třídy, dobře zvládly a ve škole se jim líbilo. Některé z nich právě do této školy po prázdninách nastoupí  k povinné školní docházce. Naši předškoláčci se ještě půjdou podívat i do ZŠ Dukelská, kam ostatně  většina dětí z naší mateřské školy půjde v dubnu k zápisu.