Čtvrteční krásný  den jsme pasovali naše předškoláky na zahradě za doprovodu pana Krejčíka a jeho zpěvu na školáky. Našim budoucím prvňáčkům jsme popřály mnoho úspěch a zdaru ve škole. Jako překvapení si děti pro rodiče a jejich blízké připravily píseň na rozloučenou ,,Vzpomínky zůstanou“. Ještě jednou jim tímto přejeme šťastné vykročení do nové životní­ etapy a hodně úspěchů ve škole.