Vážení rodiče.
V návaznosti na proběhlou logopedickou depistáž v naší mateřské škole
vás zveme na  přednášku na téma:
„Jazykové a řečové schopnosti předškoláka“,
která se bude kona středu 4.5.2022 od 16.30 hod. v MŠ Dukelská v přízemí ve třídě Štěňátka.  
Přednášet bude Mgr. Michaela Voldřichová, klinický logoped.