Dopolední procházkou došly děti z Kuřátek na Masarykovo náměstí, podívat se na stromeček a betlém. Cestou zpět se zastavily na další krásný betlém a ozdobený stromek v pasáži z Tyršovy ulice. Procházka nám pomohla navodit a přiblížit dětem atmosféru adventního času a nadcházejících Vánoc.

Betlém a stromeček na Masarykově náměstí
Stone Park