Provoz MŠ o hlavních/ letních / školních prázdninách 2021
MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov  
bude uzavřenaod 19.7.2021 – 13.8.2021 a ve dnech 30.8.,31.8.2021 . 
V šatnách u tříd najdete průzkum docházky na týdny, kdy bude naše MŠ v provozu. Tyto průzkumy vyplňte co nejdříve, nejpozději do konce května.  
Platba za školné na prázdniny proběhne předem do 15.6.2020  
/ cca 120 – 130,- Kč za každý přihlášený týden – ještě upřesníme /.  
Na prázdninový provoz nebudou přijaty děti matek na rodičovské dovolené a děti matek vedených na Úřadu práce, neboť  kapacita MŠ o hlavních prázdninách je omezena z důvodu probíhajících  údržbových a úklidových prací a z důvodu  čerpání  dovolených zaměstnanců.

Možnost umístění dítěte do jiné mateřské školy v Benešově o prázdninách.
Vyzýváme rodiče, aby si na dobu uzavření naší MŠ naplánovali dovolenou. Možnost umístění dítěte do jiné mateřské školy v Benešově je značně omezená z kapacitních důvodů těchto mateřských škol, ale v nutných případech je umístění dítěte možné. Přihlásit dítě je třeba do poloviny května prostřednictvím ředitelky naší MŠ. Přihlášky obdržíte na požádání u třídních učitelek.