Doplňující informace pro rodiče.
Děti předškoláci  se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě přijde do školky např. až ve středu, bude se testovat individuálně.
Testování bude probíhat tak, že rodiče udělají test svému dítěti v šatně u třídy, počkají podle návodu a ukáží výsledek testu učitelce. Test pak vyhodí do připraveného koše na biologický odpad. Pak teprve dítě může vstoupit do třídy.
Pokud vaše dítě prodělalo covid- 19 v posledních třech měsících, přineste do školky potvrzení od dětského lékaře. Dítě nebude po určitou stanovenou dobu testováno.
Děti rodičů, kteří pracují ve školství, ve zdravotnictví, ve státní správě /IZS/, můžou do školky, i když jsou mladší. Budou zařazeny buď do své třídy, pokud se vejdou do stanoveného počtu, nebo do třídy pro ně připravené / Kačenky, na hlavní budově/.