„Školné“
na měsíce březen, duben 2022 mohou rodiče zasílat na účet:
0325 899 309 /0800 do pátku 25. 3. 2022 v částce 800,- Kč.
Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.
!!!!! Poslední termín pro zaplacení je středa 30. 3. 2022 hotově
v kanceláři ekonomky školy nebo učitelce ve třídě !!!!!

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31. 8. 2016.
Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit ve vývěskách MŠ nebo na webových stránkách MŠ v oddělení Dokumenty.