Vážení rodiče, vzhledem k navýšení „školného“ od září 2020 a nejistotě, jak bude v tomto školním roce vzdělávání v MŠ probíhat, rozhodlo vedení mateřské školy o následující změně: Školné se bude platit pouze po dvou měsících, vždy v částce 1000,- Kč. termíny naleznete na nástěnkách v šatnách.

„Školné“

na měsíce září, říjen 2020 mohou rodiče zasílat na účet :

0325 899 309 /0800 do pátku 18.9.2020 v částce 1000,- Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.

!!!!! Poslední termín pro zaplacení je středa 22.9.2020 hotově

v kanceláři ekonomky školy nebo učitelce ve třídě !!!!!

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2015.

Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit ve vývěskách MŠ nebo na webových stránkách MŠ v oddělení Dokumenty.