„Školné“

na měsíce leden, únor 2021 mohou rodiče zasílat na účet :
0325 899 309 /0800 do středy 20.1.2021 v částce 1000,- Kč
Do zprávy příjemce uveďte: příjmení dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.
!!!!! Poslední termín pro zaplacení je čtvrtek 21.1.2021 hotově
v kanceláři ekonomky školy nebo učitelce ve třídě !!!!!

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2015.
Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit ve vývěskách MŠ nebo na webových stránkách MŠ v oddělení Dokumenty.