„Školné“
na měsíce leden, únor 2023
mohou rodiče zasílat na účet :
0325 899 309 /0800 do středy 25.1.2023 v částce 800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a název třídy / Novák, Koťata/
Pokud nemáte účet v bance, můžete zaplatit hotově v kanceláři ekonomky školy. Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2017.
Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit na této webové stránce v oddělení Dokumenty.