„Školné“
na měsíce září- prosinec 2017 mohou rodiče zasílat na účet :
0325 899 309 /0800 do pátku 15.9.2017 v částce 1600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.
Poslední termín pro zaplacení je pondělí 18.9. 2017 !!!
od 7.00 hod. – 15.00 hod. v kanceláři ekonomky školy
Připravte si částku : 1600,- Kč / pokud možno přesně/.
Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. narozené do 31.8.2012.