7.1.2019 (pondělí) jsme v MŠ vítali Nový rok 2019, který nám přišli vinšovat Kašpar, Baltazar, Melichar. Tohoto úkolu se ujali předškoláci z 1.třídy Koťátek. Obešli celou školku a v každé třídě zazpívali Tří královou koledu.