Děti se učily rozpoznat nejběžnější druhy našich ptáků, dozvěděly se něco o jejich specifické stavbě těla a peří, čím se živí, kde bydlí. Nově nabyté informace si upevnily pomocí jednoduchých her.

Semrádová Martina