Začátek školního roku v mateřské škole

2.9.2019 nastoupilo do školky 72 nových dětí. Mezi těmito dětmi je 18 dětí mladších tří let. Ty jsou zařazeny do třídy Myšky a paní učitelkám pomáhá chůva, která bude placena z evropských dotací, zvaných Šablony pro MŠ II.

V obou třídách probíhá v současné době adaptace . Děti si zvykají na nové prostředí , skupinu dětí, režim dne a na personál školky. Aby byla adaptace úspěšná, potřebujeme úzkou spolupráci s rodiči. Pro zdárný výsledek není dobré věci uspěchat. Je totiž velký rozdíl mezi dětmi tříletými a mladšími tří let. Hlavně co se týče zralosti v oblasti sociální. Nezralost se může projevovat větší agresivitou k ostatním dětem. Prosíme proto rodiče o trpělivost a součinnost. Doufejme, že se nám společně bude dařit počáteční problémy odstranit, aby všechny děti dobře zvládly adaptaci a chodily do školky rády. Taťána Mastná.