Zápis do MŠ : úterý 7.5.2024 od 8.00 hod. -17.00hod. v ředitelně MŠ Dukelská

Informace pro přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25:

  1. Ředitelka stanoví „ Kriteria“ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání / již nyní se s nimi můžete seznámit v sekci Dokumenty MŠ /
  2. Zákonní zástupci dítěte si mohou na webových stránkách/ sekce Dokumenty MŠ / stáhnout „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a vyplněnou ji přinést do MŠ v den zápisu. Pokud nemají možnost žádost si stáhnout, obdrží tento tiskopis v den zápisu v MŠ nebo v Den otevřených dveří.
  3. Součástí zápisu je i krátký rozhovor ředitelky se zákonnými zástupci dítěte. Rodiče jsou povinni ředitelce MŠ nezamlčovat žádná fakta týkající se zdravotního stavu dítěte. Je důležité sdělit ředitelce MŠ také informace týkající se dosavadního vývoje dítěte. Pro zajištění optimálních podmínek pro vzdělávání a individuální přístup k dětem jsou tyto informace nezbytné.
    Každému zapsanému dítěti bude přiděleno pořadové číslo. Pod těmito čísly jsou zveřejňovány přijaté děti.
  4. Děti budou do MŠ přijímány podle daných kritérií až do naplnění kapacity MŠ. Pro školní rok 2024/25 je volná kapacita cca 90 dětí, v závislosti na počtu odkladů, a to celkem na všech třech pracovištích MŠ.
    Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky MŠ, stejně tak zařazení dítěte do konkrétní třídy.
    Seznam přijatých dětí pod přidělenými čísly bude zveřejněn na nástěnce u MŠ a na webových stránkách MŠ přibližně do dvou týdnů od zápisu.