„TÁTOHRANÍ“

Vážení rodiče, zveme vás na besedu na téma „TÁTOHRANÍ“, která se bude konat v mateřské škole Dukelská, ve třídě Štěňátka dne 8.10.2019 od 15.30 hod. Lektor Petr Suchý, školitel, poradce a kouč . Se změnou doby se mění i cíle a pojetí výchovy. Dnešní doba akcentuje...

Logopedická depistáž.

V mateřské škole v nejbližších dnech proběhne logopedická depistáž. Prosíme rodiče, aby nepřehlédli v šatnách průzkum zájmu. V listopadu na tuto depistáž navážeme besedou s Mgr. Michaelou Voldřichovou. 

Pozvánka na besedy pro rodiče.

Vážení rodiče. V tomto školním roce jsme pro vás připravili několik zajímavých setkání s odborníky na výchovu a vzdělání předškolních dětí. Vstupné na tyto besedy je pro vás zdarma. Akce bude hrazena z evropských dotací „Šablony pro MŠ II“. 8.10.2019 od 15.30 hod. vás...
Začátek školního roku v mateřské škole.

Začátek školního roku v mateřské škole.

Začátek školního roku v mateřské škole 2.9.2019 nastoupilo do školky 72 nových dětí. Mezi těmito dětmi je 18 dětí mladších tří let. Ty jsou zařazeny do třídy Myšky a paní učitelkám pomáhá chůva, která bude placena z evropských dotací, zvaných Šablony pro MŠ II. V obou...

Školné

„Školné“ na měsíce září – prosinec 2019 mohou rodiče zasílat na účet : 0325 899 309 /0800 do pondělí 16.9.2019 v částce 1600,- Kč Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte a název třídy, kterou navštěvuje. Poslední termín pro zaplacení je úterý 17.9.2019 , hotově, v...

Informace k adaptaci

Adaptace dítěte na mateřskou školu. V roce 2012 vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu spolu s GlaxoSmithKline s. r. o. reklamní leták na očkování dětí, který nazvala „Desatero pro rodiče před nástupem do školky“. S. Hoskovcová v něm uvádí 10...