Preventivní program PČR

Preventivní program PČR

Během minulého a začátkem tohoto týdne probíhal napříč třídami celé naší školky preventivní program Policie ČR. Navštívil nás nprap. Jaroslav Bican a děti se od něj dozvěděly hodně nového a poučného o práci policie, pomůckách a výstroji, vše přizpůsobené věku dětí...
Vítání občánků

Vítání občánků

Slavnostní obřad vítání občánků města Benešova bývá příjemným zážitkem pro rodiče i další příbuzné miminek. Pro radost všech přítomných vystupují děti z mateřských škol. I letos vystoupily předškoláčci z naší školky. Děti byly velmi šikovné a vytvořily svým...
Besídky ke dni maminek, zelený den

Besídky ke dni maminek, zelený den

Během tohoto týdne proběhly v naší školce tzv. „zelené dny“, kdy se děti i učitelé oblékají do zelené barvy a pomyslně tak ukončují „zelené peříčko“ kohoutka Sedmipírka, které je součástí vzdělávacího programu. Také se konaly v jednotlivých...
Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ : úterý 7.5.2024 od 8.00 hod. -17.00hod. v ředitelně MŠ Dukelská Informace pro přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25: Ředitelka stanoví „ Kriteria“ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání / již nyní se s nimi můžete...