Informace pro rodiče nově přijatých dětí.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí. Vážení rodiče. Na poslední týden v srpnu připravujeme pro vás informační schůzky. V MŠ Longenova se bude konat ve středu 26.8.2020 od 15.00 hodin. V MŠ Dukelská pak ve čtvrtek 27.8.2020. Čas vám upřesníme v sms zprávě, kterou...

Informace k dopravní situaci na příjezdu k MŠ Dukelská.

Informace k dopravní situaci na příjezdu k MŠ Dukelská.V souvislosti s příjezdem na parkoviště u MŠ Dukelská vás upozorňujeme na úpravu provozuv ulici Mendelova, kde je umístěn semafor, který řídí obousměrný provoz v této ulici. Lzepředpokládat, že se budou v obou...

Zvýšení částky na „školné“ od nového školního roku.

Zvýšení částky na „školné“ od nového školního roku. Vážení rodiče. Oznamujeme vám , že se po dohodě se zřizovatelem , od příštího školního roku zvedá poplatek za předškolní vzdělávání o 100,- Kč/1dítě, tj. na částku 500,- Kč za dítě mladší 5ti let měsíčně....
Preventivní program Policie ČR pro MŠ

Preventivní program Policie ČR pro MŠ

Poslední týden před prázdninami nás v MŠ navštívili policisté České republiky s poučným a zajímavým programem. Zábavnou formou dětem představili toto povolání, upozornili na chování v jednotlivých situacích . Každý si mohl vyzkoušet některé z uniforem a prohlédnout si...
Rozlučky s předškoláky.

Rozlučky s předškoláky.

Rozlučky s předškoláky. V mateřské škole proběhlo minulý týden rozloučení s budoucími školáky. Děti si užily her a soutěží a také plnily různé úkoly . Kuřátka si našla svůj „poklad“ v bukovém labyrintu. Děti se rozloučily s paní učitelkami a ostatními dětmi. Domů si...
Kroužek tanečků.

Kroužek tanečků.

Kroužek tanečků. Po znovuotevření mateřské školy jsme mohli dokončit i kroužek tanečků s panem Maršálkem. Vyzvali jsme i děti, které do školky nenastoupily, aby přišly. Dvě poslední lekce tanečků proběhly na zahradě MŠ Dukelská. Děti byly šťastné. Bylo vidět, že mají...