EU - Evropské strukturální a investiční fondy

PROJEKT:

S DUHOVÝM PÍRKEM K NAPLNĚNÍ NAŠICH SNŮ
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011907
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, personální pomoc a podpora spolupráce s rodiči.