EU - Evropské strukturální a investiční fondy

PROJEKT:

S DUHOVÝM PÍRKEM K NAPLNĚNÍ NAŠICH SNŮ II.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021702
byl spolufinancován Evropskou unií.

Personální podpora, rozvoj osobnostně sociálních a profesních kompetencí pedagogů a projektových aktivit školy.