EU - Evropské strukturální a investiční fondy

PROJEKT:

Šablony – Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.