EU - Evropské strukturální a investiční fondy

PROJEKT:

Učíme se s kohoutkem
Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003059
je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem Učíme se s kohoutkem přispívá Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546, k
zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných
personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních
metod výuky..