EKO program v MŠ Longenova

V letošním roce u nás, tak jako již v předchozích několika letech, opět probíhá výukový
ekoprogram pořádaný lektory z „Ekocentra Čapí hnízdo“.  Program je rozdělen do čtyř celků,
každý trvá 90 minut a v naší školce se ho účastní Slůňátka, tedy předškoláci spolu se středňáky.
Paní lektorka přijíždí s čapími kamarády Tondou a Toničkou a hravou formou seznamuje děti
tentokrát s různými profesemi. V listopadu děti poznaly, jak pestrá, a přitom velmi náročná je
práce farmáře a v lednu je seznámily s prací rybáře. V dalších měsících je ještě čeká profese
ornitologa a ošetřovatele. Děti se na setkání s Tondou, Toničkou a paní lektorkou Danou vždy
těší, protože nejen, že se vždy něco nového dozví a naučí, ale také mívají možnost si některé
činnosti vyzkoušet a z každého programu si odnášejí vlastnoručně vyrobený výrobek, který se
tematicky vztahuje k jednotlivým lekcím.

Děkujeme celému Ekotýmu za jich velmi pěkně připravený
a paní lektorkou Danou prezentovaný výukový program.

Soňa Tůmová