O nás

Naše mateřská škola má již padesátiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení, výchovu ke zdraví a výchovu k ekologii. Pro naplňování cílů RVP využíváme hru, pohyb, estetické činnosti, divadelní představení, vycházky a výlety. Snažíme se o to, aby byly děti u nás šťastné, abychom je dobře připravili na povinnou školní docházku a aby v průběhu pobytu v naší mateřské škole získali kompetence důležité pro život. To vše ve spolupráci s rodiči a při respektování rodinné výchovy.

Příspěvková organizace s právní subjektivitou s názvem MŠ “ U kohoutka Sedmipírka “ Benešov vznikla 1. ledna 2003. Má dvě pracoviště. Hlavní budovu v Dukelské ulici a odloučené pracoviště v Longenově ulici. Obě školky jsou od sebe vzdáleny přibližně deset minut chůze.

MŠ v Dukelské ulici se nachází v klidné zóně, mimo rušné komunikace, blízko centra, nádraží, v sousedství základní školy. Budova byla postavena v roce 1972, je zděná, jednopatrová. U školky je velká zahrada vybavena průlezkami, pískovišti a zahradními domečky. V letním období je k dispozici pro hry ve vodě i bazén. Školka má šest tříd. Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje stravu dětem i zaměstnancům.

V únoru 2013 byla uvedena do provozu kontejnerová přístavba MŠ v Dukelské ulici. Ve čtyřech třídách se může vzdělávat až 112 dětí. Školka dostala jméno „Na paloučku“. Během nadcházejících hlavních školních prázdnin proběhne realizace vybudování zahrady. Stravování dětí zajišťuje školní jídelna v MŠ Dukelská.