Náš ŠVP se jmenuje „Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka“
a vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Čtyři hlavní témata, žluté, modré, zelené a červené peříčko, doplňuje svým průběžným ekologicky zaměřeným programem peříčko duhové. Témata vycházejí z ročních období, z tradic, ze života dětí a jejich rodin, ze života mateřské školy a veškerého dění kolem nás.

Vize a filozofie MŠ “U kohoutka Sedmipírka” Benešov
Cesta „Za peříčky kohoutka Sedmipírka“ je cesta, po které bychom rádi vedli děti k samostatnosti, tvořivosti, věku přiměřenému chápání okolního světa a naplnění touhy po poznání . Uvědomujeme si, že každé dítě jde svou „cestou“ a my mu na ní chceme pomáhat, aby až dojde do cíle, bylo dobře připravené na život a další vzdělávání.
Snažíme se :
– dělat vše pro to, aby byly v naší školce děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně
– vytvářet vhodné prostředí pro vzájemné poznávání
– podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost
– vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní
– učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i svému okolí
– vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem