Práce na počítači s předškolními dětmi

Předškolní věk je obdobím, ve kterém se předškolák může seznamovat s prací na počítači. Doba práce na počítači by neměla přesáhnout dobu 15 – 20 minut. Zpočátku by se děti měly seznamovat s jednoduchými úkoly.
Vhodné jsou méně složité puzzle (2 – 4 části). Pro starší děti jsou k dispozici výukové počítačové programy. U těchto dětí je možné být na počítači asi půl hodiny denně. Při seznamování s počítačem je důležitý vhodný výběr programů pro předškolní děti.
Počítačové úkoly mohou být:
1. Omalování a kreslení
a) kliknutím obarví celou část obrázku
b) pro zvolení barvy musíme obrázek vyplnit tahy.
Při kreslení je nutná určitá úroveň ovládání motoriky zápěstí
Jak při počítačovém kreslení, tak při omalování nesmíme zapomínat na to, že nemohou nahradit tradiční kreslení formou tužky (pastelky) na papír. Je nezbytné, aby se dítě učilo správně držet tužku, ovládat ji a nakreslit rovnou čáru.

2. Puzzle
– pro nejmenší děti od skládání obrázků přes skládání několika dílů (2 –4) Úkoly bývají dobře graficky ztvárněny a mohou podporovat rozvoj zrakového vnímání, zejména rozlišování figury – pozadí, analýzy a syntézy (celek a část), pravolevá a prostorová orientace. Pokud se bude nad obrázkem hovořit, mohou děti získat i nové informace, rozvíjet slovní zásobu a paměť

3. Pohádky
– tématicky jsou tyto programy dětem velmi blízké, ale neměly by nahradit práci s knihou, spíš by ji měly doplnit.

4. Výukové programy
– v předškolním věku spíše nazýváme „rozvojové“, protože předškolní věk není předmětem školní výuky. Výukové programy obsahují celou škálu úkolů, které jsou zábavné a mají přitom rozvíjející charakter. Mohou se podílet na rozvoji osobnosti předškoláka od jednotlivých poznávacích funkcí (zrakové vnímání, pravolevá a prostorová orientace, paměť, myšlení), přes rozvoj řeči (rozvoj slovní zásoby, komunikativní dovednosti – pokud dospělý s dítětem při práci komunikuje až k rozvoji emocionality (básně, říkadla, pohádky na počítači).