DOKUMENTY MŠ

 

Školní řád (platnost od 15. 2. 2023)

Školní řád

Školní vzdělávací program (aktualizace k 1. 9. 2022)

ŠVP – aktualizace 2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Formát MS Word (DOC)

Formát Adobe Reader (PDF)

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Formát MS Word (DOC)

Formát Adobe Reader (PDF)

Kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání

Formát MS Word (DOC)

Formát Adobe Reader (PDF)

Evidenční list dítěte

Formát Adobe Reader (PDF)

Směrnice mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Směrnice o příspěvku na školné

Směrnice ke stravování

Směrnice ke stravování (DOC)

Směrnice ke stravování (PDF)

Rozpočet MŠ 2023 a střednědobý výhled

Rozpočet 2023 (PDF)

Střednědobý výhled (PDF)

Dodavatelé potravin pro jídelny mateřské školy 2023/2024

 Dodavatelé potravin 2023/2024