DOKUMENTY MŠ

 

Školní řád (platnost od 1. 9. 2020)

Školní řád

Kritéria k zápisu

Formát MS Word (DOC)

Formát Adobe Reader (PDF)

Školní vzdělávací program (aktualizace k 1. 9. 2020)

ŠVP – aktualizace 2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Formát MS Word (DOC)

Formát Adobe Reader (PDF)

Směrnice mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Směrnice o příspěvku na školné

Evidenční list dítěte

Evidencni-list-ditete