Děti ze třídy Ježků se byly podívat v DDM na výstavě „100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI“. Viděly portréty našich prezidentů, keramické modely korunovačních klenotů, malované mapy, historické dopravní prostředky a dokonce fotografie hraček, se kterými si hráli naši prarodiče.

Ale ani v naší školce jsme nezaháleli a malou výstavu si také udělali. Většinu obrázků malovaly děti, kteří v září nastoupily do 1. třídy základní školy.