Znovuotevření mateřských škol v Benešově

Znovuotevření mateřských škol v Benešově Mateřské školy v Benešově budou otevřeny 25.5.2020 a budou provozovány v hygienicky zvýšeném režimu. Vstup dětí do MŠ bude upraven podle konkrétních podmínek školy (přebírání dětí u vchodových dveří do MŠ učitelkou,...

Úprava provozních podmínek v naší mateřské škole

Úprava provozních podmínek v naší mateřské škole: Jelikož chceme předejít kumulaci rodičů v šatnách, prodlužujeme dobu pro příchod dítěte ráno do 8.40 hod. a čas poledního vydávání dětí od 12.00 – 13.00 hod. Odpoledne od 14.30 hod. Toto „rozvolnění“ času...