Úprava provozních podmínek v naší mateřské škole:

Jelikož chceme předejít kumulaci rodičů v šatnách, prodlužujeme dobu pro příchod dítěte ráno do 8.40 hod. a čas poledního vydávání dětí od 12.00 – 13.00 hod. Odpoledne od 14.30 hod.

Toto „rozvolnění“ času bude platit i během letních prázdnin.

V každé šatně bude u vstupu desinfekce na ruce pro rodiče. Děti si jako obvykle umyjí v umývárně ruce mýdlem před vstupem do třídy.

Žádáme rodiče, aby se v šatně zdržovali jen po nezbytně dlouhou dobu. Děti budou vstupovat do tříd přes umývárny.