PIRÁTSKÝ DĚTSKÝ DEN

PIRÁTSKÝ DĚTSKÝ DEN

Letošní dětský den se ve třídě „ŽABEK “ nesl v pirátském duchu. Děti přišly v krásných kostýmech, pouštěly loďky a postavily si pirátskou loď. Po svačině  se vydaly na cestu za pokladem plnou her, zábavy, zkoušek obratnosti i odvahy. Odměnou jim byl sladký...
Čarodějnický den

Čarodějnický den

Dne 30.4. proběhl v MŠ na Paloučku čarodějnický den. Celé dopoledne jsme soutěžili, tancovali a dokonce i na šk. zahradě jsem si pěkně zařádili. Nakonec jsme byli odměněny sladkostma a čarodějnickým diplomem. Martina Semrádová
Kino do škol „Vesmír“

Kino do škol „Vesmír“

Na úterý 15. 1. 2019 jsme si pozvali pána, který nám ve školce postavil nafukovací kino a děti ze třídy Slůňat a Medvíďat tak prostřednictvím projekce do vnitřního pláště kopule mohly zhlédnout zajímavý program Krtci – Platon objevitel. Tento příběh o malém...
Zimní radovánky.

Zimní radovánky.

Hurá,paní Zima je tu, konečně napadl sníh. Stavíme sněhuláky, koulujeme se, tvoříme cestičky, vesele si hrajeme a dovádíme.  Nakonec odcházíme spokojeně unavení zpět do školky na oběd. Katka Čmielová
Vítání adventu v MŠ Na Paloučku.

Vítání adventu v MŠ Na Paloučku.

Za okny sice sníh nepadá, ale Vánoce máme za dveřmi. Ve čtvrtek 29.11.2018 se slavnostně v MŠ Na Paloučku již tradičně rozzářil stromeček za doprovodu dětských písní a koled v podání Kateřiny Ševidové. Děti si podvečer náležitě užily a teď už je řada na nás, aby se...
100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI.

100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI.

Děti ze třídy Ježků se byly podívat v DDM na výstavě „100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI“. Viděly portréty našich prezidentů, keramické modely korunovačních klenotů, malované mapy, historické dopravní prostředky a dokonce fotografie hraček, se kterými si hráli naši...