Od září do listopadu se děti z předškolních tříd účastní plaveckého výcviku v krytém bazénu Benešov. Cílem výuky je získat kladný vztah k vodě a plavání. K tomuto cíli dopomáhají paní lektorky, které mají individuální přístup a děti si z plavání odnášejí mnoho nových dovedností.

A.Hanibalová