Čtvrteční den jsme zahajovali výkřikem HIP, HIP, HURÁÁ!!!!!

Všechny třídy se zúčastnily sportovní olympiády, která se konala na naší školce. Soutěžilo se ve třech disciplínách – skok z místa, hod do dálky a běh na 20m. Všechny děti se snažily podat ty nejlepší možné výkony a zato jim patří velké DÍK i ( paní učitelkám za organizaci ) medaile, které si všichni zúčastnění odnášeli.