Školné“

na měsíce září – prosinec 2019 mohou rodiče zasílat na účet :

0325 899 309 /0800 do pondělí 16.9.2019 v částce 1600,- Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.

Poslední termín pro zaplacení je úterý 17.9.2019 , hotově,

v kanceláři ekonomky školy nebo učitelce ve třídě

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2014.

Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit ve vývěskách MŠ nebo na webových stránkách MŠ v oddělení Dokumenty.