Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo ve dnech 27.11. – 02.12.2020 přítomno v MŠ ,,U kohoutka Sedmipírka“, Dukelská 1546, 256 01 Benešov, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19 a to v rámci oddělení Kačenky. Poslední možný kontakt s touto osobou byl tedy 02.12.2020.
Na Vaše dítě se díky této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25.09. 2020 bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 12.12.2020. Do Výše uvedeného data je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení. Zároveň je nutné přijmou i v rodině opatření, aby nedošlo k nákaze dalších členů rodiny. Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka.
Konkrétní praktické informace o karanténě/izolaci najdete na http://khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace—co-nasleduje-jste-li-pozitivni–nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5834_5834_161_1.html
To, že osoba, které byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění covid-19, nemá žádné příznaky, neznamená, že nemůže být také pozitivní na toto onemocnění a tudíž skrytým přenašečem nákazy. U dětí ve většině případů toto onemocnění probíhá bezpříznakově.
U osob v karanténě je nutné provést v rozmezí mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou test, nejpozději však do 10. dne. Ve vašem případě tedy nejlépe od 07.12. do 09.12.2020
Pokud bude výsledek testu negativní a neobjeví se klinické příznaky onemocnění Covid-19, karanténní opatření po 10 dnech končí.
Pouze ve výjimečném případě, pokud se nepodaří provést test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou (např. kontakty se zjistí pozdě, až po uplynutí 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou), se karanténa u osob bez příznaků ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Toto však není váš případ.
Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz a objednejte se.
Telefon na odběrové místo do Benešova je 601 563 598 nebo je již v provozu on-line objednávkový systém. V současné době je možné provést test na odběrovém místě v Benešově bez objednání, pouze s vydanou elektronickou žádankou.

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví elektronickou žádanku na provedení testu a event. doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail.
Pokud v posledních třech měsících vaše dítě onemocnění Covid-19 již prodělalo, nařízená karanténa se na něj nevztahuje. Po prodělaném onemocnění covid-19 má tato osoba protilátky po dobu 3 měsíců.

V Benešově dne 04.12.2020

Ing. Alena Šípková
Zástupce vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE
Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053, 256 01 Benešov
tel.: 317 784 029
fax.: 317 784 024
email: alena.sipkova@khsstc.cz
www.khsstc.cz
ID datové schránky: hhcai8e