V pondělí dne 14.11.2022 navštívila naši školku děvčata z literárně-dramatického oboru při Základní umělecké škole J. Suka v Benešově a nepřišla s prázdnou. Dívky si pro děti pod vedením paní učitelky Rajdlové připravily pohádku
„O pejskovi a kočičce: Jak našli panenku, která tence plakala.“ Při jejím nastudování se věnovaly nejen tomu, aby děti seznámily s krásnou klasickou pohádkou Josefa Čapka, ale aby v ní uplatnily prvky interaktivity a zároveň, aby byla pohádka pro děti také poučná. Dětem se pohádka moc líbila, několikrát se aktivně zapojily do děje a v závěru všichni společně zhodnotili, jak je důležité se nejen o hračky, ale o všechny věci starat, uklízet je, neničit a opatrovat je. Nakonec byla děvčata odměněna velkým potleskem. Mnohokrát děkujeme nejen děvčatům za krásné společně strávené dopoledne, ale také učitelskému sboru a celému vedení školy, díky kterým se toto setkání uskutečnilo. Budeme se těšit, že se zas někdy setkáme.

Soňa Tůmová