ŽIVOT STROMŮ

Nejen lidi, ale i broučci musí chodit do školy. Tak třeba beruška se světluškou mají na dnešek připravený referát o stromech. Můžeme pozorovat přírodu pohledem malého tvora. Hlavní pozornost je však věnována stromům – z čeho se skládají? Proč mají kořeny? Čím se takový strom vlastně živí a proč potřebuje sluneční světlo? Závěrem si také řekneme, že i my potřebujeme stromy a zelené rostliny k tomu, abychom mohli dýchat. Je proto třeba je chránit a starat se o ně.

Ve čtvrtek 23.1.2020 nás navštívilo „nafukovací“ kino. Díky krásnému programu se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě stromů. Nejen pro děti to byl neuvěřitelný zážitek.