V letošním školním roce jsme měli předvánoční období opravdu nabité zážitky do posledních dní. Několikrát k nám zavítalo divadlo, přišel za námi i svatý Mikuláš s andělem a čertem, předškoláci začali plavecký výcvik a také měli další lekci EKO programu. Nejprve nám i přálo zimní počasí, a tak jsme několikrát vyrazili bobovat na naši zahradu. Nechyběla ani procházka do vánočně nazdobeného města a besídka pro rodiče, letos ve formě malého muzikálu v našem podání. Dnes, jako krásný závěr roku 2023 přišel do školky i Ježíšek s bohatou nadílkou.

Prosinec ve školce byl zkrátka velice vydařený a na jeho průřez se můžete podívat v přiložených fotografiích.

Nyní mi dovolte popřát Vám za celý kolektiv MŠ Longenova krásné Vánoce plné lásky, zdraví, pohody a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2024.

Tereza Komárková